Tuesday, April 12, 2011

Гэрэл ба Бодисын Харилцан Үйлчлэл


Windows XP орчинд бичигдсэн IIREM төслийн санхүүжилт. дэмжлэгтэйгээр Улаанбаатар хотын 73-р сургуулийн физикийн багш Р.Чулуунцэцэгийн удирдлагаар бичигдсэн физикийн суурь боловсролын мэдлэг чадвар ба цогц чадамжийг төлөвшүүлэхэд туслах зорилготой энэхүү програм бүтээгджээ.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид бие даан хэрэглэх ба багш нар сургалтандаа ашиглах зориулттай бүтээгдсэн.

Сурагчид тухайн сэдвийн агуулга, туршилт, өөрийгөө сорих тест, үнэлэх тестүүдийг дэс дараалан үзэхэд стандартын шаардлага хангасан цогц чадамж төлөвшиж байхаар зориулагдан хийгджээ.

Багш өөрийн заах арга зүйд тохируулан материалыг ашиглах бололцоотой болжээ. Гол нь туршилт хэсгийг багш хичээлдээ үзүүлэх туршлага, лабораторийн ажил хэлбэрээр шууд ашиглах зориулалттай байна. Мөн үнэлэх тест хэсэгт багш сурагчдын мэдлэг чадварыг үнэлж дүгнэхдээ боловсруулсан тестээ програм уруу татан оруулж ажиллахаар бүтээжээ. Энэ хэсгийг багш зөвхөн энэ бүлэг биш бусад бүлэг, сэдвийн хичээлийн үнэлгээнд ашиглах боломжтой. Гэхдээ оруулах тестийн хэлбэржүүлэлт нь тодорхой хэмжээгээр хязгаарлагдмал болжээ.
Гэрэл ба Бодисын Харилцан Үйлчлэл бүлгийн хүрээнд үзэх шинэ хичээлийг Гэрлийн ойлт, Хавтгай толь, Бөмбөлөг толь, Гэрлийн хугарал, Бүрэн ойлт, Гурвалжин призм, Нимгэн линз, Оптик багаж, Өнгө гэсэн 9 сэдэвт хувааж, сэдэв бүрийг Агуулга, Туршилт, Өөрийгөө сорих тест, Үнэлэх тест гэсэн 4 хэсгээр үзэж судлах боломжтой байна.

9 сэдвээс аль нэг нь л идэвхжинэ. Энэ үед Агуулга, Туршилт, Өөрийгөө сорих тест, Үнэлэх тест 4-ийн аль нэгийг сонгоход дэлгэцнээ тухайн сэдвийн сонгосон зүйл гарч ирж байна аа.
 ЕБС-д сургалтын хэрэгцээнд эндээс татаж авч ашиглаж болно.
Гэрэл : 5.07 MB (5,318,988 bytes) ‎Tuesday, ‎May ‎30, ‎2006, ‏‎12:21:40 PM

No comments:

Post a Comment

Educational sites

501(c)(3) ADB Bill Gates books chrome web store Cloud CMS courseware DocVerse e-government e-learning e-library e-office EBSCO Education Education Sector Educational Sogtware EMS eSchool ESRP facebook Featured Apps Forms in Google Docs free software FTI gmail Google Google android Google Apps Google Apps Education Google Chrome google logo Google Science Fair hack ICT Education Contents ICT in Education International Mathematical Olympiad International Symposium IPTV Joomla kids koha Lesson Plan library LibreOffice Limnux бүлгэм linux MECS microsoft Moodle music network news OER office applications Olympiad Open Source OpenEMIS Operating System Ph.D. Portal vs Site presentation Problems Prof. Man-Gon Park /Ph.D projects Protocol Reader reports school leadership software school mapping social networks Solutions Steve Jobs Strategy symposium Teachers textbook The Document Foundation ts-msue.edu.mn unicode Uniwersytet virus Web 2.0 Архангай аймаг багшийн хөгжил Баянхонгор аймаг Боловсролын Агуулга Боловсролын шинэчлэл Булган аймаг Вэб 2.0 Говь-Алтай аймаг Д.Ишцэрэнгийн нэрэмжит сан Дундговь аймаг дэд бүтэц Журам Завхан аймаг Математикийн олимпиад Монгол Улс Монголын математикийн багш нарын академи Мэдээллийн технологи боловсролд Мэдээлэл зүйн багш Нийтлэл ном номын сан Нээлттэй Эх-цахим сонин О.Дүнжиннамдаг Олимпиад Өвөрхангай аймаг Памфлет Сайдын тушаал Ситинэт Судалгаа Танилцуулга Удирдлагын Мэдээллийн Систем Үндэсний Дата Төв Хан-Уул Хөтөлбөр Хүүхэд Хүүхэд бүрт компьютер Хэнтий аймаг Цагаан толгой цэцэрлэг элсэлт элсэлтийн ерөнхий шалгалт Эмгэнэл