Wednesday, September 22, 2010

Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж

2008 оны 3-р сарын 12-нд “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай Засгийн газрын 92-р тогтоол гарсан. Тогтоолыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд БСШУ-ны сайдын 2008 оны 07-р сарын 03-ны 354 тоот тушаал гарч “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж албан ёсоор байгуулагдсан. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж нь Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яам болон Мэдээлэл, Харилцаа Холбоо Технологийн Газраас хамтарсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Нэгжийн дарга: Б.Янжмаа
Сургалтын агуулга хариуцсан мэргэжилтэн: Д.Энхтулга
Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн: Б.Баярсайхан
Санхүү хариуцсан мэргэжилтэн: Д.Оюунчимэг
Сургалт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн: И.Батхүү
Засвар, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн: Ч.Өсөхбаяр /Харилцах утас: 99738376, 98610837/
Эрхэм зорилго:
Боловсролын үйлчилгээний цахим тогтолцоог бүрдүүлэх, мэдээлэл хүртэх хүртээмжтэй тэгш байдлыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, бүх нийтээрээ компьютерийн бичиг үсэгтэн болох суурийг тавих явдал юм.

Үйл ажиллагаа:
- Компьютерийг хүлээн авч, шалган, сургуулиудад түгээх
- Икс Өү компьютер түгээгдсэн сургуулиудын мэдээлэл зүйн болон анхан шатны сургалтын багш нарт Икс Өү компьютерийн технологийн сургалт зохион байгуулах
- Монгол агуулга боловсруулах, хөгжүүлэх
- Засвар, үйлчилгээ үзүүлэх
- Сервер суурилуулж, сүлжээ байгуулах
- Хөтөлбөрийн вэб сайттай болох, хөгжүүлэх
- “Хүүхэд бүрт компьютер “ хөтөлбөртэй холбоотойгоор шаардагдах гарын авлага, цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр сурагч, багш нарыг бүрэн хангах
- “Икс Өү” зөөврийн компьютерт монгол агуулга суулгах

No comments:

Post a Comment

Educational sites

501(c)(3) ADB Bill Gates books chrome web store Cloud CMS courseware DocVerse e-government e-learning e-library e-office EBSCO Education Education Sector Educational Sogtware EMS eSchool ESRP facebook Featured Apps Forms in Google Docs free software FTI gmail Google Google android Google Apps Google Apps Education Google Chrome google logo Google Science Fair hack ICT Education Contents ICT in Education International Mathematical Olympiad International Symposium IPTV Joomla kids koha Lesson Plan library LibreOffice Limnux бүлгэм linux MECS microsoft Moodle music network news OER office applications Olympiad Open Source OpenEMIS Operating System Ph.D. Portal vs Site presentation Problems Prof. Man-Gon Park /Ph.D projects Protocol Reader reports school leadership software school mapping social networks Solutions Steve Jobs Strategy symposium Teachers textbook The Document Foundation ts-msue.edu.mn unicode Uniwersytet virus Web 2.0 Архангай аймаг багшийн хөгжил Баянхонгор аймаг Боловсролын Агуулга Боловсролын шинэчлэл Булган аймаг Вэб 2.0 Говь-Алтай аймаг Д.Ишцэрэнгийн нэрэмжит сан Дундговь аймаг дэд бүтэц Журам Завхан аймаг Математикийн олимпиад Монгол Улс Монголын математикийн багш нарын академи Мэдээллийн технологи боловсролд Мэдээлэл зүйн багш Нийтлэл ном номын сан Нээлттэй Эх-цахим сонин О.Дүнжиннамдаг Олимпиад Өвөрхангай аймаг Памфлет Сайдын тушаал Ситинэт Судалгаа Танилцуулга Удирдлагын Мэдээллийн Систем Үндэсний Дата Төв Хан-Уул Хөтөлбөр Хүүхэд Хүүхэд бүрт компьютер Хэнтий аймаг Цагаан толгой цэцэрлэг элсэлт элсэлтийн ерөнхий шалгалт Эмгэнэл