Friday, March 25, 2011

Үндэсний татварын алба “Share point” системд шилжиж байна

Монголын татварын алба оффисын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхээр болжээ. Төрийн бусад байгууллагуудтай харьцуулбал, нэлээд сүүлийн үеийн, цахим оффисын системийг тэд нийт албаны хэмжээнд нэвтрүүлж байгаа юм байна. Энэ нь "E Office" буюу "Share point" хэмээх системийг дотооддоо нэвтрүүлж байна. Ингэснээр Татварын ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагууд, аймаг хотын татварын хэлтсүүд, татварын албад энэ программыг ашиглан хоорондоо ямар нэгэн цаасгүйгээр, шууд харилцах горимд шилжих юм.

Энэ систем нь мэдээллийн шинж чанартай бүх асуудлыг, тухайлбал, төрөл бүрийн зарлал, үүрэг даалгавар, тендер зарлах, шалгаруулах гэх мэт мэдээллийг асар богино хугацаанд хүлээн авах боломжтой. Бас энэ программаар татварын байцаагч нар, албадууд хоорондоо шууд харилцах аж. Энгийнээр тайлбарлавал, татварын байгууллагын удирдлагууд хэлтэс, харьяа газрын дарга нартай шууд онлайнаар уулзалт хийж, шуурхай зөвлөгөөн явуулна гэсэн үг. Ингэснээр татварын албанд болж буй бүхий л мэдээллийг маш хурдан хугацаанд авах, түгээн дэлгэрүүлэх боломж бүрдэх юм байна.
Удирдлагын зардлыг ч мөн хэмнэнэ. Татварын байгууллагын удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар маш богино хугацаанд, татварын бүхий л салбар, харьяа хэлтсүүд, ажилтнуудад шууд хүрнэ. Энэ хэрээр гүйцэтгэлийн мэдээлэл маш богино хугацаанд ирэх учиртай. Татварын алба бол бизнесийн байгууллагуудтай шууд хамтран ажилладаг төрийн байгууллагын хувьд бизнеийн таатай орчныг бий болгоход өөрийн үүргийг гүйцэтгэх ёстой. Тэгэхээр цахим оффисын системд шилжсэнээр татварын байцаагч нар ямар нэг мэдээ, мэдээллийг дээд байгууллагаас авах, даргаас асуухдаа цаг гарздах шаардлагагүй болно. Нөгөө талаар татварын албаны үйл ажиллагаа татвар ногдуулах, хураахаас гадна эрсдэлийг үнэлж тооцох үүргийг давхар гүйцэтгэдэг. "Share point" систем дээрх үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулахаас гадна, төрийн бусад байгууллагууд, яамд, тусгай газрууд болон бизнесийн байгуулагууд, татвар төлөгч хувь хүн иргэдтэй ч шууд холбогдож ажиллана.

No comments:

Post a Comment

Educational sites

501(c)(3) ADB Bill Gates books chrome web store Cloud CMS courseware DocVerse e-government e-learning e-library e-office EBSCO Education Education Sector Educational Sogtware EMS eSchool ESRP facebook Featured Apps Forms in Google Docs free software FTI gmail Google Google android Google Apps Google Apps Education Google Chrome google logo Google Science Fair hack ICT Education Contents ICT in Education International Mathematical Olympiad International Symposium IPTV Joomla kids koha Lesson Plan library LibreOffice Limnux бүлгэм linux MECS microsoft Moodle music network news OER office applications Olympiad Open Source OpenEMIS Operating System Ph.D. Portal vs Site presentation Problems Prof. Man-Gon Park /Ph.D projects Protocol Reader reports school leadership software school mapping social networks Solutions Steve Jobs Strategy symposium Teachers textbook The Document Foundation ts-msue.edu.mn unicode Uniwersytet virus Web 2.0 Архангай аймаг багшийн хөгжил Баянхонгор аймаг Боловсролын Агуулга Боловсролын шинэчлэл Булган аймаг Вэб 2.0 Говь-Алтай аймаг Д.Ишцэрэнгийн нэрэмжит сан Дундговь аймаг дэд бүтэц Журам Завхан аймаг Математикийн олимпиад Монгол Улс Монголын математикийн багш нарын академи Мэдээллийн технологи боловсролд Мэдээлэл зүйн багш Нийтлэл ном номын сан Нээлттэй Эх-цахим сонин О.Дүнжиннамдаг Олимпиад Өвөрхангай аймаг Памфлет Сайдын тушаал Ситинэт Судалгаа Танилцуулга Удирдлагын Мэдээллийн Систем Үндэсний Дата Төв Хан-Уул Хөтөлбөр Хүүхэд Хүүхэд бүрт компьютер Хэнтий аймаг Цагаан толгой цэцэрлэг элсэлт элсэлтийн ерөнхий шалгалт Эмгэнэл