Tuesday, September 21, 2010

БОЛОВСРОЛЫН НЭЭЛТТЭЙ ЭХ CУРВАЛЖ

Канадын Олон Улсын Хөгжлийн Судалгааны Төвийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй DREAM IT (Мэдээлэл Харилцаа Холбооны Технологийг Ашиглан Монголчуудыг Чадваржуулах Хөгжлийн Судалгаа) төслийн “Боловсролын нээлттэй эх сурвалж” сэдэвт үндэсний семинар болно.

Хэзээ: 2010 оны 9 дүгээр сарын 22-нд 9.00 цагт
Хаана: Кемпински Хаан Палас зочид буудлын хурлын танхимд эхэлнэ.
ХӨТӨЛБӨР
9.00 - 9.20      Бүртгэл
9.20 - 9.30      Нээлтийн үг
Канадын Олон Улсын Хөгжлийн Судалгааны Төвийн хөтөлбөрийн ахлах мэргэжилтэн Maria Ng Lee Hoon
9.30 - 11.10    Боловсролын нээлттэй эх сурвалж гэж юу вэ?
  • Сургалтын хөтөлбөрийг өөрчлөхөд технологи ямар үүрэгтэй вэ?
  • Боловсролын нээлттэй эх сурвалжийн тухай үндсэн ойлголт
  • Хэлэлцүүлэг
11.10-11.30     Цайны завсарлага
11.30-13.30    Боловсролын нээлттэй эх сурвалжийн стратегийг Монголд хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?
  • Боловсролын нээлттэй эх сурвалжийг хэрэгжүүлэх кэйс судалгаа- улс, орны болон хууль эрх зүйн сценари
  • Дотоодын боловсролын нээлттэй эх сурвалжийг бий болгох нь
  • Боловсролын нээлттэй эх сурвалжийн стратегийг хэрэгжүүлэх нь
13.30-14.30     Үдийн хоол
14.30-16.30     Монгол Улсад боловсролын нээлттэй эх сурвалжийг хөгжүүлэх таатай
орчныг бүрдүүлэхэд ямар мэдээлэл шаардлагатай вэ?
Хэлэлцүүлэг, дүгнэлт

No comments:

Post a Comment

Educational sites

501(c)(3) ADB Bill Gates books chrome web store Cloud CMS courseware DocVerse e-government e-learning e-library e-office EBSCO Education Education Sector Educational Sogtware EMS eSchool ESRP facebook Featured Apps Forms in Google Docs free software FTI gmail Google Google android Google Apps Google Apps Education Google Chrome google logo Google Science Fair hack ICT Education Contents ICT in Education International Mathematical Olympiad International Symposium IPTV Joomla kids koha Lesson Plan library LibreOffice Limnux бүлгэм linux MECS microsoft Moodle music network news OER office applications Olympiad Open Source OpenEMIS Operating System Ph.D. Portal vs Site presentation Problems Prof. Man-Gon Park /Ph.D projects Protocol Reader reports school leadership software school mapping social networks Solutions Steve Jobs Strategy symposium Teachers textbook The Document Foundation ts-msue.edu.mn unicode Uniwersytet virus Web 2.0 Архангай аймаг багшийн хөгжил Баянхонгор аймаг Боловсролын Агуулга Боловсролын шинэчлэл Булган аймаг Вэб 2.0 Говь-Алтай аймаг Д.Ишцэрэнгийн нэрэмжит сан Дундговь аймаг дэд бүтэц Журам Завхан аймаг Математикийн олимпиад Монгол Улс Монголын математикийн багш нарын академи Мэдээллийн технологи боловсролд Мэдээлэл зүйн багш Нийтлэл ном номын сан Нээлттэй Эх-цахим сонин О.Дүнжиннамдаг Олимпиад Өвөрхангай аймаг Памфлет Сайдын тушаал Ситинэт Судалгаа Танилцуулга Удирдлагын Мэдээллийн Систем Үндэсний Дата Төв Хан-Уул Хөтөлбөр Хүүхэд Хүүхэд бүрт компьютер Хэнтий аймаг Цагаан толгой цэцэрлэг элсэлт элсэлтийн ерөнхий шалгалт Эмгэнэл