Saturday, September 11, 2010

Хүүхдэд ээлтэй сургуулийн удирдлагын мэдээллийн систем

Сургууль дахь мэдээллийн системийн өнөөгийн байдал
Сургууль нь олон түмэнд боловсролын үйлчилгээг хүргэж, хүүхэд залуусын хөгжих, сурах хэрэгцээг чанар, үр ашигтай хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий нийгмийн институт юм.

Боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг хүүхдийнхээ талаар сайтар мэдэж байж түүнд хандсан үйл ажиллагаа явуулбал үр дүнд хүрэх нь ойлгомжтой. Тодруулбал, сургууль нь хүүхэд, түүнийг хүрээлэн буй орчинтой холбоотой бүхий л мэдээлэлтэй байх нь хамгаас чухал. Өнөөдөр манай ерөнхий боловсролын сургуульд хүүхдийн талаар ямар мэдээлэл байдгийг санацгаая.
Дадлага ажил
Зорилго: Сургуулийн үйл ажиллагаа, ялангуяа хүүхдийн талаарх мэдээллийн өнөөгийн төлөв байдлыг тодруулах
Арга зүй: Багш оролцогчдын тооноос хамааран 7-10 хүнтэй баг байгуулна.
Оролцогчдод модулийн агуулгын танилцуулгад буй 1.1 бүлгийн агуулгыг баримжаалан ЕБС-ийн үйл ажиллагааны талаарх ямар мэдээлэл байгааг тодорхойлож бичих даалгаврыг өгнө. Ингэхдээ мэдээллийн төрөл, хэлбэрээр ангилж бичнэ.
Багуудын дадлага ажлын тайланг нэгтгэж сургуулийн мэдээллийн өнөөгийн нэгдсэн төлөв байдлыг ярилцана. Нэгдсэн мэдээллээ дараах мэдээлэлтэй харьцуулж ярилцана.
Мэдээлэл
Сургуулиуд дараах чиглэлээр мэдээлэл авч байна.
  • Сургууль (Өмчлөлийн хэлбэр, байршил)
  • Хүүхэд (нас, хүйс, өвчин эмгэг)
  • Багш, ажиллагчид
  • Сургалтын орчин
  • Төсөв, санхүүжилт

Мэдээллийн эх үүсвэр : Хүүхдэд ээлтэй сургуулийн удирдлагын мэдээллийн систем

No comments:

Post a Comment

Educational sites

501(c)(3) ADB Bill Gates books chrome web store Cloud CMS courseware DocVerse e-government e-learning e-library e-office EBSCO Education Education Sector Educational Sogtware EMS eSchool ESRP facebook Featured Apps Forms in Google Docs free software FTI gmail Google Google android Google Apps Google Apps Education Google Chrome google logo Google Science Fair hack ICT Education Contents ICT in Education International Mathematical Olympiad International Symposium IPTV Joomla kids koha Lesson Plan library LibreOffice Limnux бүлгэм linux MECS microsoft Moodle music network news OER office applications Olympiad Open Source OpenEMIS Operating System Ph.D. Portal vs Site presentation Problems Prof. Man-Gon Park /Ph.D projects Protocol Reader reports school leadership software school mapping social networks Solutions Steve Jobs Strategy symposium Teachers textbook The Document Foundation ts-msue.edu.mn unicode Uniwersytet virus Web 2.0 Архангай аймаг багшийн хөгжил Баянхонгор аймаг Боловсролын Агуулга Боловсролын шинэчлэл Булган аймаг Вэб 2.0 Говь-Алтай аймаг Д.Ишцэрэнгийн нэрэмжит сан Дундговь аймаг дэд бүтэц Журам Завхан аймаг Математикийн олимпиад Монгол Улс Монголын математикийн багш нарын академи Мэдээллийн технологи боловсролд Мэдээлэл зүйн багш Нийтлэл ном номын сан Нээлттэй Эх-цахим сонин О.Дүнжиннамдаг Олимпиад Өвөрхангай аймаг Памфлет Сайдын тушаал Ситинэт Судалгаа Танилцуулга Удирдлагын Мэдээллийн Систем Үндэсний Дата Төв Хан-Уул Хөтөлбөр Хүүхэд Хүүхэд бүрт компьютер Хэнтий аймаг Цагаан толгой цэцэрлэг элсэлт элсэлтийн ерөнхий шалгалт Эмгэнэл