Thursday, November 18, 2010

Завхан аймгийнхны компьютерийн мэдлэг эзэмших чадвар сайжирчээ.

Завхан аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлж буй “Уламжлалт түүх соёл, зан заншил, оюунлаг ирээдүй”-д чиглэсэн гурван тулгуурт бодлогын хэрэгжилтийг аймгийн хэмжээнд 24 суманд газар дээр нь очиж үнэлэлт дүгнэлт, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлын хэсэг сумдад ажилласан байна. Ажлын хэсгийн ахлагчаар нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн С.Отгонням, Боловсрол соёл газрын мэргэжилтэн Ю.Дэлгэрнасан, Оюундулам, Мөнхбат нар ажиллажээ.
Уг ажлын хүрээнд “Эрин зууны хөтөч аян” буюу хүүхдийг хүүхдээр нь компьютер сургах энэхүү аяныг хоёр жилийн өмнөөс аймгийн Засаг дарга санаачлан сум бүрт 5-10 ширхэг компьютеруудыг нэг нэг хүүхдэд хүлээлгэн өгч 20-25 хүүхдийг компьютер сургасны дараа тус компьютерийг тухайн хүүхдэд өөрт нь өгнө гэсэн батламжийн хамт нийт 150 ширхэг компьютерыг гардуулан өгсөн билээ. Энэхүү аян хэрхэн хэрэгжсэн, ямар үр дүнд хүрсэн, сум орон нутгийн удирдлагууд хэрхэн анхаарал хандуулж ажилласан зэрэгт үнэлэлт дүгнэлт өгчээ. “Эрин зууны хөтөч” аяны хүрээнд аймгийн хэмжээнд 3000 гаруй хүүхэд энэхүү аянд хамрагдаж, компьютерийн анхан болон дунд шатны мэдлэгийг эзэмшсэн байна. Хөдөө сумдад компьютерийн хүрэлцээ хангамж маш муу байдаг нь хүүхдүүд компьютерийн мэдлэг эзэмших асуудал нь их хүндрэлтэй асуудал байсан нь энэхүү аяныг зохион байгуулж явуулсанаар маш их үр дүнгээ өгсөн ажил болж байгаа нь харагдаж байна.

No comments:

Post a Comment

Educational sites

501(c)(3) ADB Bill Gates books chrome web store Cloud CMS courseware DocVerse e-government e-learning e-library e-office EBSCO Education Education Sector Educational Sogtware EMS eSchool ESRP facebook Featured Apps Forms in Google Docs free software FTI gmail Google Google android Google Apps Google Apps Education Google Chrome google logo Google Science Fair hack ICT Education Contents ICT in Education International Mathematical Olympiad International Symposium IPTV Joomla kids koha Lesson Plan library LibreOffice Limnux бүлгэм linux MECS microsoft Moodle music network news OER office applications Olympiad Open Source OpenEMIS Operating System Ph.D. Portal vs Site presentation Problems Prof. Man-Gon Park /Ph.D projects Protocol Reader reports school leadership software school mapping social networks Solutions Steve Jobs Strategy symposium Teachers textbook The Document Foundation ts-msue.edu.mn unicode Uniwersytet virus Web 2.0 Архангай аймаг багшийн хөгжил Баянхонгор аймаг Боловсролын Агуулга Боловсролын шинэчлэл Булган аймаг Вэб 2.0 Говь-Алтай аймаг Д.Ишцэрэнгийн нэрэмжит сан Дундговь аймаг дэд бүтэц Журам Завхан аймаг Математикийн олимпиад Монгол Улс Монголын математикийн багш нарын академи Мэдээллийн технологи боловсролд Мэдээлэл зүйн багш Нийтлэл ном номын сан Нээлттэй Эх-цахим сонин О.Дүнжиннамдаг Олимпиад Өвөрхангай аймаг Памфлет Сайдын тушаал Ситинэт Судалгаа Танилцуулга Удирдлагын Мэдээллийн Систем Үндэсний Дата Төв Хан-Уул Хөтөлбөр Хүүхэд Хүүхэд бүрт компьютер Хэнтий аймаг Цагаан толгой цэцэрлэг элсэлт элсэлтийн ерөнхий шалгалт Эмгэнэл