Tuesday, September 21, 2010

Мэдээллийн технологи, програмчиллын мэргэжлээр их дээд сургууль төгсөгчдийн талаарх судалгааны тайлан

МУИС-ийн Математик Компьютерийн сургууль Канад улсын Олон Улсын Хөгжлийн Судалгааны Төвөөс Монгол улсад санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж буй MEGA MONGOLIA хөтөлбөрийн “Их дээд сургуулийн мэдээллийн технологи, програмчиллын хичээлийн хөтөлбөрийг сайжруулах нь” сэдэвт дэд хөтөлбөрийн гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна.
Энэхүү дэд хөтөлбөрийн хүрээнд монгол улсын төрийн болон хувийн өмчийн их, дээд сургуулиудын мэдээллийн технологи, програмчиллын хичээлийн хөтөлбөрийг ACM, IEEE зэрэг олон улсын мэргэжлийн байгууллага, Ази тивийн шилдэг их сургуулиудын жишигтэй харьцуулан сайжруулах, боловсронгуй болгох ажлыг судлаж байна. Төслийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу их дээд сургуулийг мэдээллийн технологи, програмчиллын чиглэлээр төгсөгчдийн чанарын талаарч судалгааг энэ чиглэлийн компаниудын удирдлага, менежер, боловсон хүчний дунд судалгаа хийсэн юм. Судалгааг А.Амарзаяа, Б.Болдсүрэн, Ш.Мөнгөнсүх нар гүйцэтгэжээ.

No comments:

Post a Comment

Educational sites

501(c)(3) ADB Bill Gates books chrome web store Cloud CMS courseware DocVerse e-government e-learning e-library e-office EBSCO Education Education Sector Educational Sogtware EMS eSchool ESRP facebook Featured Apps Forms in Google Docs free software FTI gmail Google Google android Google Apps Google Apps Education Google Chrome google logo Google Science Fair hack ICT Education Contents ICT in Education International Mathematical Olympiad International Symposium IPTV Joomla kids koha Lesson Plan library LibreOffice Limnux бүлгэм linux MECS microsoft Moodle music network news OER office applications Olympiad Open Source OpenEMIS Operating System Ph.D. Portal vs Site presentation Problems Prof. Man-Gon Park /Ph.D projects Protocol Reader reports school leadership software school mapping social networks Solutions Steve Jobs Strategy symposium Teachers textbook The Document Foundation ts-msue.edu.mn unicode Uniwersytet virus Web 2.0 Архангай аймаг багшийн хөгжил Баянхонгор аймаг Боловсролын Агуулга Боловсролын шинэчлэл Булган аймаг Вэб 2.0 Говь-Алтай аймаг Д.Ишцэрэнгийн нэрэмжит сан Дундговь аймаг дэд бүтэц Журам Завхан аймаг Математикийн олимпиад Монгол Улс Монголын математикийн багш нарын академи Мэдээллийн технологи боловсролд Мэдээлэл зүйн багш Нийтлэл ном номын сан Нээлттэй Эх-цахим сонин О.Дүнжиннамдаг Олимпиад Өвөрхангай аймаг Памфлет Сайдын тушаал Ситинэт Судалгаа Танилцуулга Удирдлагын Мэдээллийн Систем Үндэсний Дата Төв Хан-Уул Хөтөлбөр Хүүхэд Хүүхэд бүрт компьютер Хэнтий аймаг Цагаан толгой цэцэрлэг элсэлт элсэлтийн ерөнхий шалгалт Эмгэнэл