Wednesday, May 25, 2011

Номын сангийн "Koha" програмын нээлт амжилттай боллоо

Дэлхийн томоохон номын сангуудад хэрэглэгддэг номын сангийн автоматжуулалтын цогц систем болох “Koha” програм хангамжийг Монголд анх удаа манай номын сан нэвтрүүлж байна.
“Koha” програм хангамжийг анх шинэ Зеландын Katipo Communications Ltd-гээс 2000 онд номын санд зориулан гаргасан нээлттэй эх бүхий програм хангамж /Integrated Library System (ILS)/ юм.

ШУА-ны Информатикийн хүрээлэн, МКС-ийн багш нар болон номын санчидын хамтарсан баг “Koha” програм хангамжийг монгол хэл рүү орчуулж, өгөгдлийн баазыг хөрвүүлж дуусгаад номын сангийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд бэлэн болоод байна.
Тус програм хангамжийг албан ёсоор 05-р сарын 24-ны өдөр МУИС-ийн хичээлийн 2-р байрны 179 тоот танхимд МУИС-ийн удирдлагууд нээж, МКС багш Мөнхцэцэг “Koha” програм хангамжийн тухай, багш Анхтуяа MARC21 стандартын тухай уригдан ирсэн нийтийн болон их дээд сургуулийн номын санчдад танилцууллаа.

No comments:

Post a Comment

Educational sites

501(c)(3) ADB Bill Gates books chrome web store Cloud CMS courseware DocVerse e-government e-learning e-library e-office EBSCO Education Education Sector Educational Sogtware EMS eSchool ESRP facebook Featured Apps Forms in Google Docs free software FTI gmail Google Google android Google Apps Google Apps Education Google Chrome google logo Google Science Fair hack ICT Education Contents ICT in Education International Mathematical Olympiad International Symposium IPTV Joomla kids koha Lesson Plan library LibreOffice Limnux бүлгэм linux MECS microsoft Moodle music network news OER office applications Olympiad Open Source OpenEMIS Operating System Ph.D. Portal vs Site presentation Problems Prof. Man-Gon Park /Ph.D projects Protocol Reader reports school leadership software school mapping social networks Solutions Steve Jobs Strategy symposium Teachers textbook The Document Foundation ts-msue.edu.mn unicode Uniwersytet virus Web 2.0 Архангай аймаг багшийн хөгжил Баянхонгор аймаг Боловсролын Агуулга Боловсролын шинэчлэл Булган аймаг Вэб 2.0 Говь-Алтай аймаг Д.Ишцэрэнгийн нэрэмжит сан Дундговь аймаг дэд бүтэц Журам Завхан аймаг Математикийн олимпиад Монгол Улс Монголын математикийн багш нарын академи Мэдээллийн технологи боловсролд Мэдээлэл зүйн багш Нийтлэл ном номын сан Нээлттэй Эх-цахим сонин О.Дүнжиннамдаг Олимпиад Өвөрхангай аймаг Памфлет Сайдын тушаал Ситинэт Судалгаа Танилцуулга Удирдлагын Мэдээллийн Систем Үндэсний Дата Төв Хан-Уул Хөтөлбөр Хүүхэд Хүүхэд бүрт компьютер Хэнтий аймаг Цагаан толгой цэцэрлэг элсэлт элсэлтийн ерөнхий шалгалт Эмгэнэл