Sunday, October 31, 2010

Koha программын талаархи мэдээлэл

Уг программыг ШУТИС-ийн ахлах мэргэжилтэн Гантулга номын сангийн консерциум дээр сургалт явуулах эрх авч сургалт явуулсан. Энэ программ нь монголд нэвтрүүлсэн 5 дахь программ юм. Энэ программ нь Шинэ Зелландаас гаралтай. Koha программ уншигчийг бүртгэх, түгээлтийн тайланг шууд гаргадаг. Каталог, ном зүйн мэдээллийг хайхад хялбарчилдаг. CDISIS, Алиса, LB4 программуудад хөрвөх боломжтой. Koha программыг монголын номын сангуудад нутагшуулах. Цогц үйлчилгээтэй ном олгох, буцаалттай тайлан гаргах боломжтой. Та хэрвээ хүсвэл Koha программыг өөрчлөх боломжтой. Хэл сонгох боломжтой орос, англи монгол гм. 10 сая хүртэл номны мэдээлэл оруулах багтаамжтай. Одоогоор манай номын сан 2000 гаруй англи ном Koha программд оруулсан.2000 монгол ном орулаад байна.
Идэр дээд сургуулийн номын сангийн хамгийн сүүлийн үеийн Koha программыг нэтвтрүүллээ.

No comments:

Post a Comment

Educational sites

501(c)(3) ADB Bill Gates books chrome web store Cloud CMS courseware DocVerse e-government e-learning e-library e-office EBSCO Education Education Sector Educational Sogtware EMS eSchool ESRP facebook Featured Apps Forms in Google Docs free software FTI gmail Google Google android Google Apps Google Apps Education Google Chrome google logo Google Science Fair hack ICT Education Contents ICT in Education International Mathematical Olympiad International Symposium IPTV Joomla kids koha Lesson Plan library LibreOffice Limnux бүлгэм linux MECS microsoft Moodle music network news OER office applications Olympiad Open Source OpenEMIS Operating System Ph.D. Portal vs Site presentation Problems Prof. Man-Gon Park /Ph.D projects Protocol Reader reports school leadership software school mapping social networks Solutions Steve Jobs Strategy symposium Teachers textbook The Document Foundation ts-msue.edu.mn unicode Uniwersytet virus Web 2.0 Архангай аймаг багшийн хөгжил Баянхонгор аймаг Боловсролын Агуулга Боловсролын шинэчлэл Булган аймаг Вэб 2.0 Говь-Алтай аймаг Д.Ишцэрэнгийн нэрэмжит сан Дундговь аймаг дэд бүтэц Журам Завхан аймаг Математикийн олимпиад Монгол Улс Монголын математикийн багш нарын академи Мэдээллийн технологи боловсролд Мэдээлэл зүйн багш Нийтлэл ном номын сан Нээлттэй Эх-цахим сонин О.Дүнжиннамдаг Олимпиад Өвөрхангай аймаг Памфлет Сайдын тушаал Ситинэт Судалгаа Танилцуулга Удирдлагын Мэдээллийн Систем Үндэсний Дата Төв Хан-Уул Хөтөлбөр Хүүхэд Хүүхэд бүрт компьютер Хэнтий аймаг Цагаан толгой цэцэрлэг элсэлт элсэлтийн ерөнхий шалгалт Эмгэнэл