Sunday, October 10, 2010

DVD сургалтын агуулга

2010-2011 оны хичээлийн жилийн DVD сургалтын агуулга:
1. Боловсролын ерөнхий асуудал 4 цаг
2. Сургалтын онол арга зүй 20 цаг
3. Үзүүлэх хичээл 4 цаг
4. Дадлага ажил 4 цаг
Нийт 32 цаг болно.

Энэ хичээлийн жилийн сургалтанд оролцсон ММБА-ын гишүүнд:
Математикийн багш бүрт
· Математикийн багш сэтгүүл №1
· Математикийн багш сэтгүүл №2
· Стандарт бус бодлого
· Математикийн Регат
· Математик анализ
· Стреометрийн бодлогууд
· Математик сонины нэг ангилал бүтэн жилээр
Бага ангийн багш бүрт
· Бага ангийн багш сэтгүүл №1
· Бага ангийн багш сэтгүүл №2
· Өгүүлбэртэй бодлого /нэмэх,хасах/
· Математик сонгон-3
· Кенгеру уралдаан
· Өгүүллэг туужууд
· Математик сонины нэг ангилал
тус тус үнэ төлбөргүй олгоно.
ММБА-ийн DVD сургалтын хичээлийн хөтөлбөр /Бага ангийн багш/
Д.д
Ангилал
Багш
Хичээлийн нэр
цаг
1
Ерөнхий
Ц.Дэмбэрэл
· Боловсрол хөтөлбөр
· Кембрижийн боловсрол
2
2
Ерөнхий
У.Доёд
· Сурах үйлийн баримжаа
· Асуудал шийдвэрлэх арга
2
3
Онол арга зүй
Д.Энхцэцэг
· Магадлал статистик айг төлөвшүүлэх
· Хичээлийн судалгаа
2
4
Онол арга зүй
О.Чулуунцэцэг
· Геометр айг заах
2
5
Онол арга зүй
Л.Уртнасан
· Аравтын бутархай
· Үл мэдэхтэй тоог олох
3
6
Онол арга зүй
Д.Баттогтох
· Монгол бичгийн цагаан толгойг дөхөм аргаар заах арга зүй
2
7
Онол арга зүй
Х.Мөнхжаргал
· 2-р ангийн монгол хэлний сурах бичиг
· 2-р ангийн монгол хэлний хөтөлбөр
2
8
Онол арга зүй
Б.Балдулмаа
· 1-3-р ангийн математикийн хичээлийн хөтөлбөр
3
9
Онол арга зүй
Т.Батчимэг
· Хуваагдал, үлдэгдэлтэй хуваах
2
10
Онол арга зүй
Т.Гансүх
· Элдэв бодлогууд
2
11
Онол арга зүй
Ц.Навчаа
· Хичээлд хэрэглэх зарим сургалтын хэрэглэгдхүүн
1
12
Онол арга зүй
Ц.Навчаа
· Тэгшитгэл бодох
1
13
Үзүүлэх хичээл
Г.Ариунтуул
· 1-ийн тоог таниулах 1а анги
1
14
Үзүүлэх хичээл
Мөнхчандмань
· Эхийн бүтэц 4-р анги
1
15
Үзүүлэх хичээл
Ж.Алтанцэцэг
· Цаг /Математик/ 3-р анги
1
16
Үзүүлэх хичээл
Ж.Ганчимэг
· Байгалийн дүрслэл
1
17
Дадлага ажил

Асуудал шийдвэрлэх арга
4

ММБА-ийн DVD сургалтын хичээлийн хөтөлбөр /Математик багш/
Д.д
Ангилал
Багш
Хичээлийн нэр
цаг
1
Ерөнхий
Ц.Дэмбэрэл
· Боловсрол хөтөлбөр
· Кембрижийн боловсрол
2
2
Ерөнхий
У.Доёд
· Сурах үйлийн баримжаа
· Асуудал шийдвэрлэх арга
2
3
Онол арга зүй
М.Итгэл
· Бичгийн шалгалтаар үнэлэх
2
4
Онол арга зүй
Л.Хадхүү
· Хүнднвтэр бодлогууд
3
5
Онол арга зүй
Ц.Далайжамц
· 7-8-р ангийн математикийн хөтөлбөр, зөвлөмж
3
6
Онол арга зүй
Ц.Навчаа
· Квадрат байгуулах
1
7
Онол арга зүй
Ц.Навчаа
· Пирамид. Хичээлд хэрэглэх сургалтын хэрэглэгдхүүн
2
8
Онол арга зүй
М.Дэнсмаа
· Стандарт бус бодлого
1
9
Онол арга зүй
А.Хашбаатар
· Нэг бодлогын олон хэрэглээ
3
10
Онол арга зүй
Н.Дайвий-Од
· Огторгуйн геометрийн бодлого бодох техник
3
11
Онол арга зүй
Н.Гэндэнсүрэн
· 7,8-р ангийн олимпиадын бодлогууд
2
12
Үзүүлэх хичээл
Р.Түмэнжаргал
· Комбинаторик
1
13
Үзүүлэх хичээл
Н.Жавзмаа
· Нийлбэр, ялгаврын квадрат
1
14
Үзүүлэх хичээл
Ж.Чогмаа
· Олон талстын огтлол байгуулах
1
15
Үзүүлэх хичээл
Х.Туяа
· Тойрог, тойргийн тэгшитгэл
1
16
Дадлага ажил

· Асуудал шийдвэрлэх арга
4

No comments:

Post a Comment

Educational sites

501(c)(3) ADB Bill Gates books chrome web store Cloud CMS courseware DocVerse e-government e-learning e-library e-office EBSCO Education Education Sector Educational Sogtware EMS eSchool ESRP facebook Featured Apps Forms in Google Docs free software FTI gmail Google Google android Google Apps Google Apps Education Google Chrome google logo Google Science Fair hack ICT Education Contents ICT in Education International Mathematical Olympiad International Symposium IPTV Joomla kids koha Lesson Plan library LibreOffice Limnux бүлгэм linux MECS microsoft Moodle music network news OER office applications Olympiad Open Source OpenEMIS Operating System Ph.D. Portal vs Site presentation Problems Prof. Man-Gon Park /Ph.D projects Protocol Reader reports school leadership software school mapping social networks Solutions Steve Jobs Strategy symposium Teachers textbook The Document Foundation ts-msue.edu.mn unicode Uniwersytet virus Web 2.0 Архангай аймаг багшийн хөгжил Баянхонгор аймаг Боловсролын Агуулга Боловсролын шинэчлэл Булган аймаг Вэб 2.0 Говь-Алтай аймаг Д.Ишцэрэнгийн нэрэмжит сан Дундговь аймаг дэд бүтэц Журам Завхан аймаг Математикийн олимпиад Монгол Улс Монголын математикийн багш нарын академи Мэдээллийн технологи боловсролд Мэдээлэл зүйн багш Нийтлэл ном номын сан Нээлттэй Эх-цахим сонин О.Дүнжиннамдаг Олимпиад Өвөрхангай аймаг Памфлет Сайдын тушаал Ситинэт Судалгаа Танилцуулга Удирдлагын Мэдээллийн Систем Үндэсний Дата Төв Хан-Уул Хөтөлбөр Хүүхэд Хүүхэд бүрт компьютер Хэнтий аймаг Цагаан толгой цэцэрлэг элсэлт элсэлтийн ерөнхий шалгалт Эмгэнэл