Friday, December 17, 2010

Хоёр сая гаруй төгрөгийн шинэ ном сумдад хүргэгджээ.

Энэ онд Баянхонгор аймгийн нийтийн номын сан 40 гаруй нэр төрлийн 352 шинэ номоор сангаа баяжуулжээ. Улирал бүр есөн нэр, төрлийн сонин сэтгүүл захиалахын зэрэгцээ БСШУЯ, Монгол Улсын Үндэсний Номын Сан , Нээлттэй Нийгэм Форум , хувь хүмүүсийн бэлэг хандивын шинэ номоор сангаа шинэчлэн бүрдүүлдэг байна. Мөн хөдөөгийн 19 сумын номын санд 18 нэрийн 342 номоор баяжилт хийсэн байна. Ингэснээр сум тус бүрт хоёр сая гаруй төгрөгийн шинэ ном хүргэгджээ.

Төв номын сан 2010 онд шинээр ашиглалтад орсон Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төвд байрлаж, үйл ажиллагаа явуулах болсон юм.
Зохион байгуулалтын хувьд интернэтийн болон лавлагаа арга зүй мэдээллийн танхимтай болжээ. Тавин хүний суудалтай нийтийн уншлагын танхим байхаас гадна хамгийн чухал нь хүүхдийн уншлагын танхим ажилладаг. Энэ танхим одоогоор дөчин хүүхдийн суудалтай. Ачаалал нэмэгдвэл суудлын тоог нэмэх боломжтой юм байна.
Эднийх 2009 онд 3800 шинэ уншигчдад карт нээж 20,0 мянган уншигчдад 55,0 мянган номоор үйлчилж, аймгийн хэмжээнд “Тэргүүний уншигч сурагч”, ”Ном эрдэм -2009” аянд хамтран зохион байгуулагчаар ажиллажээ.

No comments:

Post a Comment

Educational sites

501(c)(3) ADB Bill Gates books chrome web store Cloud CMS courseware DocVerse e-government e-learning e-library e-office EBSCO Education Education Sector Educational Sogtware EMS eSchool ESRP facebook Featured Apps Forms in Google Docs free software FTI gmail Google Google android Google Apps Google Apps Education Google Chrome google logo Google Science Fair hack ICT Education Contents ICT in Education International Mathematical Olympiad International Symposium IPTV Joomla kids koha Lesson Plan library LibreOffice Limnux бүлгэм linux MECS microsoft Moodle music network news OER office applications Olympiad Open Source OpenEMIS Operating System Ph.D. Portal vs Site presentation Problems Prof. Man-Gon Park /Ph.D projects Protocol Reader reports school leadership software school mapping social networks Solutions Steve Jobs Strategy symposium Teachers textbook The Document Foundation ts-msue.edu.mn unicode Uniwersytet virus Web 2.0 Архангай аймаг багшийн хөгжил Баянхонгор аймаг Боловсролын Агуулга Боловсролын шинэчлэл Булган аймаг Вэб 2.0 Говь-Алтай аймаг Д.Ишцэрэнгийн нэрэмжит сан Дундговь аймаг дэд бүтэц Журам Завхан аймаг Математикийн олимпиад Монгол Улс Монголын математикийн багш нарын академи Мэдээллийн технологи боловсролд Мэдээлэл зүйн багш Нийтлэл ном номын сан Нээлттэй Эх-цахим сонин О.Дүнжиннамдаг Олимпиад Өвөрхангай аймаг Памфлет Сайдын тушаал Ситинэт Судалгаа Танилцуулга Удирдлагын Мэдээллийн Систем Үндэсний Дата Төв Хан-Уул Хөтөлбөр Хүүхэд Хүүхэд бүрт компьютер Хэнтий аймаг Цагаан толгой цэцэрлэг элсэлт элсэлтийн ерөнхий шалгалт Эмгэнэл